طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

آشنایی با بخش Sitelinks در گوگل وبمستر تولز – بخش هشتم

Sitelinks در گوگل وبمستر تولز

به لینک هایی که در زیر نتایج گوگل نمایش داده می شوند، لینک سایت می گویند. sitelinks به کاربر کمک می کند تا به سایت شما هدایت شوند.سیستم گوگل دستورالعمل های سایت شما را برای پیدا کردن راهی میانبر آنالیز می کند تا به کاربر کمک کند تا سریع تر به اطلاعاتی که می خواهد دست یابد.

Sitelinks در گوگل وبمستر تولز
Sitelinks در گوگل وبمستر تولز
  1. مورد اول یعنی عنوان پروگ پارس نتیجه ی جستجوی اصلی است.
  2. مورد دوم یعنی لینک های زیر عنوان پروگ پارس لینک های  سایت  است.

گوگل فقط sitelinks هایی را که تصور می کند برای کاربر مفید است را به نمایش می گذارد.اگر دستورالعمل های سایت شما به نحوی باشد که به الگوریتم های گوگل اجازه ندهد که لینک های سایت مناسب و خوب را پیدا کند، و یا گوگل تصور کند که لینک های سایت شما مناسب مورد سوال کاربر نیست ، لینک های سایت را نمایش نمی دهد.
در حال حاضر sitelinks ها به طور خودکار شده اند، گوگل همیشه سعی دارد که الگوریتم های مربوط به لینک های سایت را بهبود دهد.و ممکن است بعدها الگوریتم خود را با داده های وب مستر ترکیب کند. شیوه های زیادی وجود دارد که برای بهبود وضعیت لینک های سایت خود می توانید آن ها را دنبال کنید.به عنوان مثال برای لینک های داخلی سایت خود باید اطمینان یابید که از متن لینک شده و متن جایگزین حاوی اطلاعات مفید وعاری از تکرار و جمع وجور استفاده کرده اید.

اگر شما فکر می کنید که  url  قرار گرفته شده به عنوان  لینک سایت ، انتخاب  مناسبی ار جانب گوگل نبوده است و یا اشتباه است می توانید آن را کاهش رتبه دهید. کاهش رتبه دادن یک آدرس url ‌برای یک لینک سایت در واقع به گوگل می گوید که این آدرس url انتخاب مناسبی برای لینک سایت نیست. البته گوگل تضمینی نمی کند که آن آدرس url را هیچ گاه به عنوان لینک سایت نمایش ندهد اما خواسته ی شما را حتما مدنظر قرار می دهد.

نحو ی کاهش رتبه دادن آدرس url یک لینک سایت

  • در صفحه ی اصلی ابزار وب مستر روی سایت مورد نظرکلیک کنید.
  • زیر گزینه ی Search Appearance بر روی Sitelinks. کلیک کنید.

۳) در فضای خالی ای که با نام For this search result است آدرس url‌ ای که نمی خواهید لینک سایت مورد نظرتان برای آن در صفحه ی نمایش جستجو ظاهر شود را وارد کنید.

۴ )‌ در جعبه ی Demote this sitelink URL نیز آدرس url لینک سایتی که می خواهید کاهش رتبه بگیرد را وارد کنید.

زمانی که شما یک لینک سایت را کاهش رتبه دادید و یا کاهش رتبه دادن آن را لغو کردید، زمانی طول می کشد تا نتیجه ی آن در صفحه ی نتایج جستجوی گوگل منعکس شود.
شما می توانید تا 10 آدرس url را کاهش رتبه دهید و این کاهش رتبه تا 90 روز بعد از آخرین بازدید شما از صفحه ی Sitelinks ابزار وب مستر موثر خواهد بود.

نظر دهید