طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

دسته : اسلاید شو

اسلایدشو تمام صفحه

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایته خود اسلاید شوی تمام صفحه داشته باشید

اسلایدشو با درگ ماوس

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود اسلایدشویی داشته باشید که با ماوس و انگشت در موبایل...

اسلایدشو پارالاکس

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود اسلاید شویی پارالاکس با خاصیت کلید های چپ و راست...

اسلایدر پارالاکس

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود اسلایدری به صورت پارالاکس و ریسپانسیو داشته باشید.

اسلایدشو ریسپانسیو

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود اسلاید شویی سبک و ریسپانسیو داشته باشید.

اسلایدشو کتابی

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود اسلایدشویی راست به چپ یا چپ به راست داشته باشید.

اسلاید شو شتابی

با ساتفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود اسلایدری با سرعت تند داشته باشید.

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)