طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

گالری حرفه ای عکس

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود گالری ای با خاصیت حرکت اسکرول و کلیک داشته باشید .

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

  <link href='flipping_gallery.css' rel='stylesheet' type='text/css' />
  <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="jquery.flipping_gallery.js"></script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
  <script>
   $(document).ready( function() {
    $(".gallery").flipping_gallery({
     enableScroll: true,
	   autoplay: 2000
	 });  
  $(".next").click(function() {
   $(".gallery").flipForward();
     return false;
   });
   $(".prev").click(function() {
     $(".gallery").flipBackward();
      return false;
     });
   });
</script>

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

   <div class="page-container"> 
    <div class="gallery">
      <a href="#" data-caption="دنیای جی کوئری"><img src="img/1.jpg"></a>
      <a href="#" data-caption="دنیای جی کوئری"><img src="img/2.jpg"></a>
      <a href="#" data-caption="دنیای جی کوئری"><img src="img/3.jpg"></a>
      <a href="#" data-caption="دنیای جی کوئری"><img src="img/4.jpg"></a>
      <a href="#" data-caption="دنیای جی کوئری"><img src="img/5.jpg"></a>
      <a href="#" data-caption="دنیای جی کوئری"><img src="img/1.jpg"></a>
      <a href="#" data-caption="دنیای جی کوئری"><img src="img/2.jpg"></a>
      <a href="#" data-caption="دنیای جی کوئری"><img src="img/3.jpg"></a>
      <a href="#" data-caption="دنیای جی کوئری"><img src="img/4.jpg"></a>
      <a href="#" data-caption="دنیای جی کوئری"><img src="img/5.jpg"></a>
    </div>
    <div class="navigation">
     <a href="#" class="btn prev">قبلی</a>
     <a href="#" class="btn next">بعدی</a>
    </div>
   </div>

 

1 دیدگاه

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل گالری حرفه ای عکس

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)