طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

کلیک با صدا

screenshot

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود دکمه های صدادار داشته باشید

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

  <script src="js/vendor/jquery-1.10.2.min.js"></script>
  <script src="js/ion-sound/ion.sound.js"></script>
  <script src="js/ion-sound/ion.sound.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="main.css" />
  <script type="text/javascript" src="js/ion-sound/main.js"></script>

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

  <div id="bt">
     <button id="bt0">beer_can_opening</button>
     <button id="bt1">bell_ring</button>
     <button id="bt2">branch_break</button><br /><br />
     <button id="bt3">button_click</button>
     <button id="bt4">button_click_on</button>
     <button id="bt5">button_push</button><br /><br />
     <button id="bt6">button_tiny</button>
     <button id="bt7">camera_flashing</button>
     <button id="bt8">computer_error</button><br /><br />
     <button id="bt9">door_bell</button>
     <button id="bt10">light_bulb_breaking</button>
     <button id="bt11">metal_plate</button><br /><br />
     <button id="bt12">pop_cork</button>
     <button id="bt13">staple_gun</button>
     <button id="bt14">water_droplet</button>
  </div>

نظر دهید

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل کلیک با صدا

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)