طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

منوی گوگل پلی

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود منوی زیبای گوگل پلی را داشته باشید .

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

 <link href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/3.2.1/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
 <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="screen,projection" />
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

 <div class="container">
  <div class="menu">
   <ul>
    <li class="category" data-target="apps">نرم افزار</li>
    <li class="category" data-target="movies">فیلم</li>
    <li class="category" data-target="music">موسیقی</li>
    <li class="category" data-target="books">کتاب</li>
    <li class="category" data-target="devices">دستگاه ها</li>
   </ul>
   <div id="apps" class="sub-menu">
    <ul>
     <li>نرم افزار های من</li>
     <li>خرید نرم افزار</li>
    </ul>
   </div>
   <div id="movies" class="sub-menu">
    <ul>
     <li>فیلم های من</li>
     <li>خرید فیلم</li>
    </ul>
   </div>
   <div id="music" class="sub-menu">
    <ul>
     <li>موسیقی های من</li>
     <li>خرید موسیقی</li>
    </ul>
   </div>
   <div id="books" class="sub-menu">
    <ul>
     <li>کتاب های من</li>
     <li>خرید کتاب</li>
    </ul>
   </div>
   <div id="devices" class="sub-menu">
    <ul>
     <li>دستگاه های من</li>
     <li>خرید دستگاه</li>
    </ul>
   </div>
   <div class="back-btn"><i class="icon-angle-left"></i></div>
  </div>
 </div>
 <script src="js/init.js"></script>

 

2 نظر

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل منوی گوگل پلی

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)