طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

منوی افقی و عمودی ریسپانسیو با جی کوئری

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود در سایز بزرگ منوی افقی و در سایز کوچک منوی عمودی داشته باشید

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="reset.css" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="main.css" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
  <script>
    // iOS viewport scaling bug fix, by @mathias, @cheeaun and @jdalton
    (function (doc) { var addEvent = 'addEventListener', type = 'gesturestart', qsa = 'querySelectorAll', scales = [1, 1], meta = qsa in doc ? doc[qsa]('meta[name=viewport]') : []; function fix() { meta.content = 'width=device-width,minimum-scale=' + scales[0] + ',maximum-scale=' + scales[1]; doc.removeEventListener(type, fix, true); } if ((meta = meta[meta.length - 1]) && addEvent in doc) { fix(); scales = [.25, 1.6]; doc[addEvent](type, fix, true); } }(document));
	</script>
  <script src="jquery.js"></script>
  <script src="doubletaptogo.js"></script>

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

  <nav id="nav" role="navigation">
	<a href="#nav" title="Show navigation">Show navigation</a>
	<a href="#" title="Hide navigation">Hide navigation</a>
	<ul class="clearfix">
		<li><a href="?home">منوی چهار</a></li>
		<li>
			<a href="?blog"><label>(4) منوی سه</label></a>
			<ul>
				<li><a href="?design">دنیای جی کوئری</a></li>
				<li><a href="?html">دنیای جی کوئری</a></li>
				<li><a href="?css">دنیای جی کوئری</a></li>
				<li><a href="?javascript">دنیای جی کوئری</a></li>
			</ul>
		</li>
		<li>
			<a href="?work"><label>(3) منوی دو</label></a>
			<ul>
				<li><a href="?webdesign">دنیای جی کوئری</a></li>
				<li><a href="?typography">دنیای جی کوئری</a></li>
				<li><a href="?frontend">دنیای جی کوئری</a></li>
			</ul>
		</li>
		<li><a href="?about">منوی یک</a></li>
	</ul>
</nav>
<script>

  $(function () {
    $('#nav li:has(ul)').doubleTapToGo();
  });

</script>

2 نظر

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل منوی افقی و عمودی ریسپانسیو با جی کوئری

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)