طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

زوم کردن بر روی عکس

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود بر روی عکس ها زوم کنید .

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<script type="text/javascript" src="iscroll.js"></script>
<script type="text/javascript">
var myScroll;
function loaded () {
	myScroll = new IScroll('#wrapper', {
		startX: -359,
		startY: -85,
		scrollY: true,
		scrollX: true,
		freeScroll: true,
		mouseWheel: true,
		indicators: {
			el: document.getElementById('minimap'),
			interactive: true
		}
	});
}
</script>

 

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

<body onload="loaded()">
<div id="wrapper">
	<div id="scroller"></div>
</div>
<div id="minimap">
	<div id="minimap-indicator"></div>
</div>
<ul id="bookmarks">
	<li><a href="javascript:myScroll.scrollTo(-359, -85, 400, IScroll.utils.ease.back)">صورت</a></li>
	<li><a href="javascript:myScroll.scrollTo(-288, -342, 400, IScroll.utils.ease.back)">گردن بند</a></li>
	<li><a href="javascript:myScroll.scrollTo(-264, -658, 400, IScroll.utils.ease.back)">دست</a></li>
	<li><a href="javascript:myScroll.scrollTo(-383, -539, 400, IScroll.utils.ease.back)">حیوان</a></li>
</ul>
</body>

 

2 نظر

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل زوم کردن بر روی عکس

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)