طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

برچسب متحرک

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود اینپوتی (input) با خاصیت برچسب متحرک (Animate Placeholder) داشته باشید.

 

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

  <link href='js&css/main.css' rel='stylesheet' type='text/css' />
  <script type="text/javascript" src="js&css/jquery-1.9.1.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js&css/jquery-ui-1.10.3.custom.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js&css/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js&css/jquery.label_better.js"></script>
	<script>
	 $(document).ready( function() {
	   $(".label_better").label_better({
	     position: "top", 
	     animationTime: 500,
	     easing: "ease-in-out",
	     offset: 20
	   });
	 });
	</script>

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

<div class="page-container">
    <form class="bl_form">
      <input dir="ltr" type="password" value="" class="label_better" data-new-placeholder="تکرار رمز عبور" placeholder="تکرار رمز عبور">
      <input type="password" value="" class="label_better" data-new-placeholder="رمز عبور" placeholder="رمز عبور">
      <input type="email" value="" class="label_better" data-new-placeholder="ایمیل" placeholder="ایمیل">
      <input type="text" value="" class="label_better" data-new-placeholder="نام کاربری" placeholder="نام کاربری">
    </form>
</div>

2 نظر

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل برچسب متحرک

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)