طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

امنیت پسورد با جی کوئری

با استفاده از این پلاگین می توانید نسبت به امنیت پسورد خود مطلع شوید .

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="passy.js"></script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="main.css" />

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

  <div id="form">
    <input id="input" type="text" placeholder="رمز" style="border-color: #bfbfbf;" />
    <span id="output" style="background-color: rgb(204, 0, 0);">بد</span>
  </div>
  <script type="text/javascript">
    var $input = $('#input');
    var $output = $('#output');
    $.passy.requirements.length.min = 4;
    var feedback = [
      { color: '#c00', text: 'بد' },
      { color: '#c80', text: 'معمولی' },
      { color: '#0c0', text: 'خوب' },
      { color: '#0c0', text: '! عالی !' }
    ];
    $input.passy(function (strength, valid) {
      $output.text(feedback[strength].text);
      $output.css('background-color', feedback[strength].color);
      if (valid) $input.css(' border-color', 'green');
      else $input.css('border-color', 'red');
    });
  </script>

4 نظر

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل امنیت پسورد با جی کوئری

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)