طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

افکت کتاب

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود افکت کتابی داشته باشید که هم با ماوس و هم با دکمه های چپ و راست صفحه کلید کار می کند .

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="turn.js"></script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

  <div id="main">
    <div id="magazine">
      <div style="background-image:url(pages/01.jpg);"></div>
      <div style="background-image:url(pages/02.jpg);"></div>
      <div style="background-image:url(pages/03.jpg);"></div>
      <div style="background-image:url(pages/04.jpg);"></div>
      <div style="background-image:url(pages/05.jpg);"></div>
      <div style="background-image:url(pages/06.jpg);"></div>
      <div style="background-image:url(pages/07.jpg);"></div>
      <div style="background-image:url(pages/08.jpg);"></div>
    </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
  	$(window).ready(function() {
  		$('#magazine').turn({
  				display: 'double',
  				acceleration: true,
  				gradients: !$.isTouch,
  				elevation:50,
  				when: {turned: function(e, page) {}}
  			});
  	});
  	$(window).bind('keydown', function(e){
  		if (e.keyCode==37)
  			$('#magazine').turn('previous');
  		else if (e.keyCode==39)
  			$('#magazine').turn('next');
  	});
  </script>

 

6 نظر

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل افکت کتاب

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)