طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

افکت سایه

با استفاده از این پلاگین می توانید حروف را با سایه و چرخش به اطراف در سایت خود قرار بدهید.

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/normalize.css" />
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css" />
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/component.css" />
	<script src="js/modernizr.custom.js"></script>

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

	<div class="container">
      <div class="component">
          <a href="http://ijquery.ir">
            <ul class="grid">
              <li class="ot-letter-left"><span data-letter="i">i</span></li>
              <li class="ot-letter-top"><span data-letter="j">j</span></li>
              <li class="ot-letter-right"><span data-letter="q">q</span></li>
              <li class="ot-letter-bottom"><span data-letter="u">u</span></li>
              <li class="ot-letter-left"><span data-letter="e">e</span></li>
              <li class="ot-letter-left"><span data-letter="r">r</span></li>
              <li class="ot-letter-right"><span data-letter="y">y</span></li>
              <li class="ot-letter-top"><span data-letter=".">.</span></li>
              <li class="ot-letter-right"><span data-letter="i">i</span></li>
              <li class="ot-letter-left"><span data-letter="r">r</span></li>
            </ul>
          </a>
      </div>
	</div>

2 نظر

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل افکت سایه

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)