طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

اسلاید شو شتابی

با ساتفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود اسلایدری با سرعت تند داشته باشید.

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/apSlider.css" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/main.css" />
 <script type="text/javascript" src="lib/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="lib/jquery.easing.1.3.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="lib/jquery.apSlider.1.0.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
   $.apSlider('.apSlider', {
    width: 800,
    height: 350,
    delay: 7000,
    timeAnimate: 500,
    typeAnimate: 'easeInBack',
    nextSlide: '.arr-right',
    prevSlide: '.arr-left' 
   });
  })
 </script>

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

 <div class="main">
  <div class="arr-left arrows"></div>
  <div class="apSlider">
    <ul class="holder">
     <li><a href="#"><img src="images/1.jpg" /></a></li>
     <li><a href="#"><img src="images/2.jpg" /></a></li>
     <li><a href="#"><img src="images/3.jpg" /></a></li>
     <li><a href="#"><img src="images/4.jpg" /></a></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="arr-right arrows"></div>
 </div>

3 نظر

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل اسلاید شو شتابی

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)