طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

اسلایدشو پارالاکس

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود اسلاید شویی پارالاکس با خاصیت کلید های چپ و راست و کلید p برای ایست داشته باشد.

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

 

	<link rel="stylesheet" media="screen" href="css/sequencejs-theme.apple-style.css" />
    <script src="scripts/jquery-min.js"></script>
	<script src="scripts/jquery.sequence-min.js"></script>
	<script src="scripts/sequencejs-options.apple-style.js"></script>

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

<div id="sequence-theme">
	<div id="sequence">
		<ul class="controls">
			<li class="status"></li>
			<li class="sequence-prev"></li>
			<li class="sequence-pause"></li>
			<li class="sequence-next"></li>
		</ul>
		<ul class="sequence-canvas">
			<li class="animate-in">
				<div class="intro">
					<h2>دنیای جی کوئری</h2>
					<h3>دنیایی پر از پلاگین</h3>
				</div>
				<img class="iphone" src="images/iphone.png" alt="iPhone4" />
				<img class="iphone-shadow" src="images/iphone-shadow.png" />
			</li>
			<li>
				<img class="ipad" src="images/ipad.png" alt="iPad" />
				<div class="slide2">
                    <h2>دنیای جی کوئری</h2>
                    <h3>دنیایی پر از پلاگین</h3>
       			</div>
				<img class="ipad-shadow" src="images/ipad-shadow.png" />
			</li>
			<li>
			<div class="slide3">
              <h2>دنیای جی کوئری</h2>
              <h3>دنیایی پر از پلاگین</h3>
			</div>
			<img class="iphone2" src="images/iphone.png" alt="iPhone4" />
			<img class="iphone2-shadow" src="images/iphone-shadow.png" />
			<img class="iphone3" src="images/iphone.png" alt="iPhone4" />
			<img class="iphone3-shadow" src="images/iphone-shadow.png" />
			<img class="iphone4" src="images/iphone.png" alt="iPhone4" />
			<img class="iphone4-shadow" src="images/iphone-shadow.png" />
		</li>
		</ul>
	</div>
</div>

 

2 نظر

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل اسلایدشو پارالاکس

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)