طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

اسلایدشو با درگ ماوس

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود اسلاید شویی با درگ ماوس داشته باشید .

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<script type="text/javascript" src="iscroll.js"></script>
<script type="text/javascript">
var myScroll;
function loaded () {
	myScroll = new IScroll('#wrapper', {
		scrollX: true,
		scrollY: false,
		momentum: false,
		snap: true,
		snapSpeed: 400,
		keyBindings: true,
		indicators: {
			el: document.getElementById('indicator'),
			resize: false
		}
	});
}
document.addEventListener('touchmove', function (e) { e.preventDefault(); }, false);
</script>

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

<body onload="loaded()">
<div id="viewport">
	<div id="wrapper">
		<div id="scroller">
			<div class="slide">
				<div class="painting giotto"></div>
			</div>
			<div class="slide">
				<div class="painting leonardo"></div>
			</div>
			<div class="slide">
				<div class="painting gaugin"></div>
			</div>
			<div class="slide">
				<div class="painting warhol"></div>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<div id="indicator">
	<div id="dotty"></div>
</div>
</body>

 

نظر دهید

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل اسلایدشو با درگ ماوس

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)