طراحی سایت | طراحی وب سایت | طراحی وب | بهینه سازی سایت | طراحی

طراحی وب سایت مرکز پژوهشی نظر

کارفرما : مرکز پژوهشی نظر

مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظرگردشگری شهری که امروزه به عنوان صنعت تلقی می‌شود علاوه بر تامین اهداف تجاری، اهداف هویتی و فرهنگی را نیز دنبال می‌کند. برای نیل به این اهداف باید جایگاه گردشگران به عنوان مخاطبان اصلی شناخته و به آن پاسخ داده شود. امروزه یک گردشگر تنها به دنبال بازدید و قدم‌زدن در شهر نبوده بلکه در پی خوانش و درک عوامل سازنده متن شهر است. 

مشاهده وب سایت

طراحی وب سایت مرکز پژوهشی نظر