طراحی سایت | طراحی وب سایت | طراحی وب | بهینه سازی سایت | طراحی

طراحی وب سایت شرکت مهران

کارفرما : شرکت چاه پیمای مهران

شركت مهران در آغاز، فعاليت خود را با نمايندگي دو شركت اسيدكاري اماراتي در ايران شروع كرد و سپس مبادرت به تأسيس مؤسسه مشترك مهران و المنصوري امارات كه يكي از قديمي ترين شركت هاي خدماتي حفاري دريايي امارات است ورزيد و از اين منظر فعاليت خود را در راستاي سيم راني، سيمان كاري، اسيد كاري و ديگر خدمات مهندسي به شركت هاي حفاري دريايي ايران آغاز كرد و از آن جايي كه از اهداف اصلي و مهم شركت استقلال كشور ايران و خودكفايي در زمينه ي پيمانكاري خدمات مهندسي دريايي بي نياز از مشاركت شركت هاي غير ايراني بود، لذا در همين زمينه پس از برداشتن گام هاي اوليه، مراحل تثبيت خود را طي كرد و تمام توان خود را به كار بست و پيرو فعاليت ها و زحمات شبانه روزي كاركنان خود با بهره گيري از روزآمد ترين تجهيزات و امكانات مورد نياز موفق شد به اهداف شركت جامه ي عمل بپوشاند.  ‌

مشاهده وب سایت

طراحی وب سایت شرکت مهران