طراحی سایت | طراحی وب سایت | طراحی وب | بهینه سازی سایت | طراحی

برنامه نویسی اپلیکیشن اندروید و ios سازمان نظام مهندسی

کارفرما : سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی

برنامه نویسی اپلیکیشن اندروید و ios نرم افزار خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی.این نرم افرار به سفارش واحد انفورماتیک سازمان تدوین گردیده و برای ارائه خدمات الکترونیک به اعضای محترم در موارد زیر قابل استفاده میباشد.سیستم مهندسین برای رویت کارکرد ، آزاد سازی سهمیه و مانده ظرفیت اشتغال /  دفترچه تلفن تمامی اعضای سازمان برای رویت خلاصه اطلاعات اعضا و امکان تماس و ارسال پیامک / ماشین حساب محاسبه تعرفه خدمات مهندسی برای ساخت و ساز / نمایش اخبار سازمان / نمایش نشریات و مقالات سازمان / سیستم همچنین میتواند با تغییرات سرور خود را بروز نماید

برنامه نویسی اپلیکیشن اندروید و ios سازمان نظام مهندسی